Den ideella föreningen Pratté Society bildades 2020.

Föreningens syfte är att väcka intresse för och öka kunskapen om den under nästan 150 ar bortglömde harpvirtuosen och tonsättaren Anton Edvard Pratté och hans kompositione,

genom att stimulera uppföranden av hans verk inte bara i Östergotland, utan nationellt och internationellt.

 

Föreningen ska även ge en skildring av det kulturarv han efterlämnat och stödja forskning kring hans liv och verk.