Second Pratté International Harp Festival

15-20 Januari 2022

Norrköping, Sverige

Konserter i Prattés anda, konferenser, internationell harptävling för unga talanger, harpuställning

Info: https://pratteharpfestival.jimdofree.com/